Павел Раличков, кандидат за кмет на Варна от Ккоалиция „БСП за България“:„Можем да решим проблемите с бездомните животни хуманно“

admin

Темата за бездомните животни на Варна винаги е била неглижирана от общинските
власти и кметската администрация. Тези животни оставаха незабелязани твърде дълго, а
животът им по улиците на града ни предизвиква страдание, както за любителите на
животни, така и за тези, които изпитват дискомфорт от присъствието им. Ако има нещо,
което обединява тези две групи хора, то това е мнението, че бездомни животни не трябва
да има. Това е един, бих казал, цивилизационен проблем, разрешаването на който изисква
познаването му.
Всички сме наясно, че кучетата и котките по улицата не падат от небето, те са
изхвърленото нежелано поколение на домашни животни.
Освен вътрешната ми убеденост, степента на развитие като общество за която
претендираме, изисква от нас да решаваме тези проблеми хуманно. Въпреки вменените
по закон задължения, до сега общината нито е правила особени усилия в тази насока,
нито пък са били хуманни.
Като жител на Варна и като родител, много бих искал нашия град да бъде пример в това
отношение, но за да бъде постигнато това е необходима много работа.
Ще изброя основните приоритети в тази област, за които ще работя и настоявам:

 1. Построяване на нов приют за кучета. Това е едно наложително начинание поради
  факта, че съществуващият е в, меко казано, ужасно състояние и по ред причини е крайно
  неподходящ за ефективна работа.
 2. Извършване на ремонт на съществуващия приют. В годините назад са извършвани
  много ремонти там, но единствената видима следа от тях са похарчените пари. Друг
  ефект няма… Щеше да е чудесно ако все пак общината беше обръщала внимание на
  поддръжката на съоръженията и не се налагаше да се харчат отново пари.
 3. Контрол на собствениците на животни. Както вече споменах, бездомните животни са
  продукт на човешката безотговорност. Община Варна и в момента разполага със
  служители за такъв контрол, но повече от очевидно е, че тяхната ефективност трябва да
  бъде засилена.
 4. Изготвяне и стартиране на програма за кастрация на домашни животни. Освен, че
  собствениците не дължат такса към общината ако домашния им любимец е кастриран,
  кастрацията носи съществени ползи по отношение на здравния статус на животното,
  както и се избягва риска от нежелано потомство в случай, че животното бъде изгубено.
 5. Изготвяне и стартиране на програма за кастрация на безстопанствени котки.
 6. Изготвяне на програма за училищно и извънкласно обучение за подрастващи на тема
  хуманно отношение към животните. Много бих искал тази точка да беше излишна, но, за
  съжаление, последните години сме свидетели на притеснително нарастваща детска
  агресия. Тъй като смятам това за комплексен проблем на нашето общество, вярвам, че
  доброто ни бъдеще зависи от това какви деца сме възпитали.
 7. Съвместна работа с неправителствения сектор, който дълги години е принуден да
  замества общината в този сектор.
  Макар и само в седем точки, за изпълнението на тези задачи е необходима много работа.
  Ако просто исках Вашия глас, щях да ви обещая и срок за постигането им. Но истината е,

че успехът зависи от твърде много фактори. Това което искам, е да ми дадете шанс,
всички заедно да променим Варна и да върнем нейния блясък.
Варна може да бъде добър стопанин за своите животни!
Варна може с мен, Павел Раличков. Гласувайте за мен и моя отбор с №1!

Post Comments:

Вашият коментар