Ръководство

Борислав Гуцанов Гуцанов Народен Представител
Павел Раличков Общински съветник/председател градски съвет
Димитър Чутурков Общински съветник/Председател областен съвет
Зорница Василева Общински съветник/ Зам. председател градски съвет