Общински съветници

Павел Раличков

Димитър Чутурков

Зорница Василева