Градски съвет

Борислав Гуцанов

Народен представител

Павел Раличков

Председател градски съвет

Димитър Чутурков

Председател областен съвет

Зорница Василева

Председател район Приморски

Магдалена Парчева

Председател Район Одесос

Цветан Лацов

Председател район Владислав Варненчик

Ирена Андреева

Председател район Младост

Христо Христов

Председател МО