Новоизбраните общински съветници на БСП-Варна положиха клетва

admin

Новоизбраните общински съветници на БСП-Варна положиха клетва. Павел Раличков, Димитър Чутурков и Зорница Василева поеха отговорност да работят за по-доброто бъдеще на Варна и варненци, да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите и да работят за тяхното благоденствие. Първото заседание на юбилейния 50-и Общински съвет на морската ни столица беше ръководено от най-възрастния общински съветник, който и през този мандат е Димитър Чутурков от БСП. Той припомни, че в своята дейност общинския съвет се ръководи от следните общи принципи: законност, гарантиране и защита правата и законните интереси на жителите на общината, публичност и гласност и демократичност.

Post Comments:

Вашият коментар