Маринела Грудева, кандидат за кмет на район „Одесос“ от Коалиция „БСП заБългария“: „Район „Одесос“ с нова визия, близка до съвременнитеевропейски и международни стандарти за качество на живот“

БСП ВАРНА

Коя e Маринeла Грудева?

Родена съм във Варна и съм израстнала във Варна. Почти целият ми житейски и професинолен опит, с мълки изключения е свързан с нашия град. Завършила съм висше образование по първа специалност „Българска филология“ и втора специалност „История“ във ВТУ „Св.Кирил и Методий“ с ОКС „Магистър“. Притежавам ОНС „Доктор“ в научна област „Педагогически науки“. Завършила съм специализация по „Социална педагогика“. Зеамала съм академична длъжност „Доцент“ в ТУ – Варна и МУ – Варна, както и професор в МУ – Варна. Работила съм като инспектор в МОН, зам. директор и директор на Основно училище, Директор на ОбДК и Началник отдел „Младежки дейности“ в община Варна. Натрупала съм завиден житейски и професионален опит.

Каква е Вашата мотивация да се впуснете в предизборната надпревара за
кметското място в район „Одесос“?

Както вече споменах родена съм и съм израстнала във Варна. Родната ми къща се намира на територията на район „Одесос“, в един от най-старите, а в миналото и крайни, квартали на Варна – „Пясъците“, а по-късно „Янко Михайлов“. Двете училища, които са съградили базата на моето знание и първоначален съциален опит (ОУ „В.Априлов“ и ОУ „Й.Йовков“) се намират
също на територията на този район. В него бе разположено и средното училище, което съм завършила, като първенец на випуска – СТ „Васил Левски“. Повече от половин век наблюдавам динамиката в развитието на моя квартал и район, които през последното десетилетие, за съжаление, не мога да определя като положителни. Прекалено презастрояване, ликвидиране на
емблематични за района кина, закрити читалища, разбита пътна настилка и тротоари, заличени завинаги тревни площи, занимарени междублокови пространства и места за отдих и т.н. Няма го оня простор, свежест, чистота, уют, спокойствие, които помня от детството, юношеството и младостта. Всичко това провокира моята гражданска позиция и желание да вложа знания, умения и опит за повишаване качеството на живот на моите съграждани, разбира се, при споделена отговорност.

Какви са Вашите приоритети и визия за развитие на район „Одесос“?

Район „Одесос“ е централен район. Той е лицето на град Варна. И като такъв
трябва да отговаря на международните и европейските стандарти за кечество
на живот:
– чиста и безопасна среда за живеене;
– естетически и функционално оформени междублокови пространства и зони за отдих, спорт и развлечения;
– системен контрол върху състоянието на инфраструктурата на района;
– доближаването на постиженията на културата и творчеството до гражданите;
– акцент върху решаване на проблемите на всички социални групи;
– повишаване качеството на услугите и намаляване времето за тяхното изпълнение;
– търсене на възможностие за решаване на проблемите с паркирането в района;
– допитване да гражданите за решаването на въпроси със значим за района
характер и разкриване на длъжност „районен омбудсман“
– облагородяване на средата в микрорайоните, разположени в периферията на кметството;
– търсене на средства за разкриване на специализирани кобинети за детска медицинска и стоматологична помощ;
– привличане на НПО в упражняването на местната власт;
– организиране на доброволчески дейности за предоляване на самотата при възрастните хора;
– търсене на подходящи възможности за изграждане на многофунционални бази за творческа дейност, отдих и развитие на децата и младежта и др.

За финал, какво е вашето послание към избирателите и защо те трябва
да излязат да гласуват нма 29 октомври?

През последните години се увеличава броят на гражданите, които се отказват от активно участие в избори, под предтекст че от тях нищо не зависи. С тази своя пасивност, обаче, макар и неосъзната, те отварят врати пред манипулирания и контролирания вот, който за следващия пероид от време не само няма да реши, но и ще задълбочи техните проблеми. Моят призив към всички граждани, с право на глас, е да положат усилия за размисъл и да гласуват по съвест. Иска ми се, този път, не гръмките обещания и призиви да бъдат водещ аргумент за избор, а откровеността в диалога и личностната ангажираност на кандидатите. Гласувайте! Това е ваше право, с което сами ще гарантирате избора за визията на своето настояще и бъдеще.

Post Comments:

Вашият коментар