БСП с предложения за увеличение на възнагражденията на социалните и здравните работници

admin

Георги Гьоков: Нашият основен мотив е достойното заплащане на труда

„В бюджета няма устойчиви и последователни политики, които реално да подкрепят борбата срещу бедността и неравенства и да повишават жизнения стандарт на българските граждани.“ Това заяви народният представител от „БСП за България“ Георги Гьоков от парламентарната трибуна.

„Забелязвате ли протестите на работещите в бюджетната сфера заради условията на труд, но най-вече за заплащането на техния труд? Последните бяха на социалните работници в цялата страна за повишаване на възнагражденията им и проведения от синдикатите протестен митинг с искане за по-високи възнаграждения“, обърна се Гьоков към финансовия министър и подчерта: „Липсата на политиката по доходите няма да намали натрупаното напрежение в последните години. Няма го желаното устойчиво повишаване на доходите, но за сметка на това, има устойчива инфлация, която не успявате да компенсирате.“

БСП предлага увеличение на разходите за персонал с 23,5 млн. лв., които са необходими за ръст на работните заплати на работещите в социалната сфера, предимно агенциите, които работят на терен.

„След значителното увеличение на възнагражденията в системата на МТСП при последното редовно правителство, те се доближиха до средните за държавната администрация. През Бюджет 2023 обаче те не получиха нищо и отново са сред държавните агенции, където заплащането започна отново съществено да изостава. С тези средства е възможно да се осигури увеличение в размер на 10% за заплати“, обоснова предложението Гьоков.

Бившият социален министър представи и предложенията на социалистите, свързани с увеличение с 1 млн. лв. на субсидията за национално представените организации на хората с увреждания и увеличение с 30 млн. лв. на средствата по политика в областта на пазара на труда, с които да се решат предизвикателствата пред активната политика на пазара на труда, свързани със социалното изключване на висок дял млади хора.

„С този бюджет основните проблеми в социалната сфера, съобразени с нуждите на обществото, няма да намерят дори частично решение,  дори ще се задълбочат“, обобщи бившият министър на труда и социалната политика.

В бюджета за здравеопазване БСП предлага с 15 млн. лв. да се финансират профилактични програми и скрининг за репродуктивни проблеми сред младите хора във възрастовата група 20-39 години.

„Около 23% от младите хора в България имат репродуктивни проблеми. Ако сме отговорни и мислим за демографията, трябва да предвидим финансиране на превантивни мерки“, алармира Георги Гьоков.

По неговите думи защитата на младите хора изисква интегриран подход – образование, достъп до здравни услуги, държавна политика по профилактика и превенция, увеличена ранна диагностика на заболявания, водещи до стерилитет и правилното им лечение.

„Това, което предлагаме е инвестиране в превантивна медицина, в профилактика и скрининг и има много плюсове: предотвратяват се заболявания и с това се намаляват разходите за лечение; подобрява се като цяло общественото здраве и здравословния начин на живот; увеличава се продължителността на живота; повишава се броя на здравите, което, от своя страна, е инвестиция в хората, която има пряко икономическо въздействие“, посочи той.

Социалистите настояват да се увеличават разходите за персонал с 41 млн. лв.

„В здравеопазването има сериозен недостиг на кадри, особено медицински, но вече и помощен персонал. В същото време, медицинският персонал застарява – средната възраст вече е над 55 г. Съществуват съществени разлики между отделните специалисти и между отделните категории персонал“, аргументира Гьоков.

Народният представител посочи, че заради ниските възнаграждения на професионалистите по здравни грижи, няма интерес за придобиване на професиите медицинска сестра, лаборант, рехабилитатор, лекарски асистент, а по оценка на социалните партньори, липсват над 30 000 специалисти по здравни грижи в страната.

„Достойно заплащане за труда – това е нашият основен мотив за предложенията за увеличаване на възнагражденията. Не ги ли приемете, ще провокирате и отпушите натрупаното напрежение в тези сектори“, обърна се към управляващото мнозинство  Георги Гьоков.

Post Comments:

Вашият коментар