Христо Бойчев Боев

Христо Бойчев Боев – секретар на ГС на БСП-Варна

Христо Бойчев Боев – секретар на ГС на БСП-Варна по идейно политическа работа, предс. на РС на БСП “Одесос”
Роден на 29 август 1974 г. Средното си образование завършва в НГХНИ “Константин Преславски”-Варна. Висшето си образование завършва в Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност “Право”. Бил е сътрудник в политическия кабинет на министъра на външните работи през 2007 година. От няколко години е адвокат във Варненската адвокатска колегия. Член на БСП от 2000 година. Женен с две деца.