Зорница Василева

Зорница Валентинова Василева – зам.-председател на Градски съвет на БСП – Варна, председател на РС на БСП „Приморски“. Родена на 26 юни 1983 г. Висшето си образование завършва във ВСУ „Черноризец Храбър“ със специалност „Социални дейности“. Магистър по икономика на Икономически университет – Варна, специалност „Корпоративен бизнес и управление“. Владее английски и гръцки език. Преминала обучения на тема „Политически мениджмънт“ за допълнителна квалификация от Нов български университет и Българското училище за политика „Димитър Паница“.Член на БСП от 2005 г., първи мандат член на НС на БСП, общински съветник мандат 2023-2027 г. Повече от десетилетие работи като координатор на Варненската партийна организация.