Димитър Чутурков

Димитър Иванов Чутурков – зам. – председател на ГС на БСП по организационните въпроси, предс. на РС на БСП “Вл. Варненчик”
Роден на 15 март 1950 г. Завършил Математическата гимназия в Разград. Висшето си образование завършва във Висшия машинно-електротехнически институт в София със специалност “Ел. машини и апарати”. Специализира в Германия и в Икономическия университет във Варна. Владее руски и немски език. Дълги години работи като проектант, енергетик, в партийните органи, както и като старши асистент в Академията за обществени науки и социално управление и в Института за държавно и стопанско управление към Министерския съвет – филиал Варна. От 2002 до 2010 година е председател на Съвета на директорите на “Общинска охранителна фирма” ЕАД – Варна и ръководител направление „Сигнално-охранителна дейност”. Втори мандат общински съветник от БСП. Женен, има син и дъщеря.