Борислав Гуцанов Гуцанов

Борислав Гуцанов Гуцанов – предс. на ГС на БСП-Варна

Борислав Гуцанов Гуцанов – предс. на ГС на БСП-Варна
Роден на 17 юни 1967 г. Завършва Математическата гимназия “Д-р Петър Берон” във Варна със специалност “Физика”. Висшето си образование завършва във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” със специалност “Корабоводене за гражданския флот”. Преминал обучение по програмата “Професионалният мениджър” към НБУ по еталона на световния лидер The Open University.
Владее английски и руски език. Дълги години работи в корабния, транспортния и логистичен бизнес. Председател на Общински съвет-Варна от 2005-2010 г., председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България през 2007 г., член на ГС на БСП-Варна от 1995 г., втори мандат член на НС на БСП, народен представител в 42-ото НС. Женен, има две дъщери Сирма и Бояна.